Lavanid

O produkcie

Porównanie Polihexanidu (LAVANID®) z Octenidinhydrochloridem


        LAVANID® 1 i LAVANID® 2 jest sterylnym, izosomatycznym środkiem do przemywania ran na bazie roztworu Ringera z zawartością polihexanidu wynoszącą 0,02% lub 0,04%.
Dzięki swoim właściwościom antymikrobowym i zastosowaniu sterylnego roztworu Ringera Polihexanid wspomaga proces dekontaminacji i oczyszczania ran.

        W roku 2004 dwudziestoosobowy zespół ekspertów w oparciu o przeprowadzoną analizę publikacji medycznych oraz ekspertyz z badań klinicznych opublikował wytyczne dotyczące powszechnie stosowanych środków leczenia ran.
O ile jodopowidon i chlorowodorek octenidyny  nadają się do krótkotrwałego stosowania na zainfekowanych ranach, to Polihexanid dzięki dobrej tolerancji tego środka przez tkanki został oceniony jako „Środek pierwszego zastosowania”   na źle gojące się, przewlekłe i bardzo wrażliwe rany oraz jako środek idealnie nadający się do ich przemywania.

        Tolerancja przez tkanki: Polihexanid w swym standartowym stężeniu wynoszącym odpowiednio  0,02% dla LAVANIDU®1 i 0,04% dla LAVANIDU®2 wykazał się w licznych testach in vitro i badanich in vivo nadzwyczaj dobrą tolerancją przez tkanki i okazał się przewyższać swymi właściwościami takie środki jak jodopowidon lub Octenidinhydrochlorid + fenyloksyetanol  
Dzięki wysokiej tolerancji miejscowej i braku substancji drażniących stosowanie środka jest możliwe także do opatrunków zamkniętych i półzamkniętych.
W analizie Kramera z 2004 r. przeprowadzono badanie wpływu Polihexanidu oraz Octenidinhydrochloydu/Phenoxyethanolu na prosces gojenia się ran aseptycznych u zwierząt. Obydwie substancje w formie dostępnych w sprzedaży preparatów zostały poddane bezpośredniemu testowi porównawczemu. Po zastosowaniu  0,04 % polihexanidowego roztworu Ringera (LAVANID®2) całkowite zamknięcie się rany nastąpiło średnio po 23 dniach, w przypadku  proces ten nastąpił po 28 dniach.